home comics art ABJD commissions
bio FAQ links Contact
contact

English:
In case you need to contact me for whatever reason, you can send me an email at the email address given below. I love getting emails. So don't by shy.

Nederlands:
Mocht je om wat voor reden dan ook contact met me willen opnemen, dan kan je me een email sturen naar het adres dat hieronder staat. Ik vind het trouwens leuk om emails te krijgen, dus schroom niet.

Last update: May the 5th 2007