home comics art ABJD commissions
bio FAQ links Contact

Lees mijn biografie in het Nederlands.

Name: Suzan Bongers
Nationality: Dutch
Age: I’m born on the 11th of April 1983. You do the math.
Biography: My earliest memories of making "art" start when I was four years old. The kindergartner teacher made me draw with all the other children, but at that age paper was more interesting to fold into small pellets and then stuff those into your ears. A few years later I dropped the art of drawing stick figures and started to copy the things I had seen my older sisters draw. Apparently I had some talent, because my mother sent me to a painting and drawing course and I had my first exposition at the tender age of eleven.

During the first years of secondary school my sister made several of my art assignments, probably because I wasn’t taking a real interest in drawing and didn’t appreciate whatever talent I had. This changed with the discovery of Elfwood, an online art gallery for fantasy and science fiction art. At the age of sixteen I finally found a motivation to develop my artistic abilities: a large audience and access to constructive criticism. Through the internet I got to know several other artists and artists’ communities, which have been a great influence. Many things have influenced me throughout the years, but fantasy art and European and American comics have been a constant factor.

After secondary school I wasn’t allowed to go to art school, because my father was of the opinion I needed to learn "a real profession". I started studying biology, because I never really was that interested in art school. At the age of twenty I was given the opportunity to show several paintings at an exposition of Your Own gallery. However when compared with the works of the other artists I felt my skills were underdeveloped. Sadly a busy study schedule and general lethargy kept me from honing my skills, until I offered my services as an illustrator to Pure Fantasy, a Dutch magazine for fantasy, science fiction and horror stories, at the beginning of 2006. This proved to be a good motivator to search for my limits and try to push beyond them. That and I needed a good, old kick under the behind to get back to drawing and painting.

Currently I’m busy trying to graduate before the end of the year, but at the same time I try to paint and draw whenever I can.

Naam: Suzan Bongers
Nationaliteit: Nederlandse
Leeftijd: Ik ben geboren op 11 april 1983. Reken zelf maar uit.
Biografie: Toen ik vier was tekende ik al, maar dat moest van de juf. Op die leeftijd was papier trouwens veel interessanter om als propjes in je oren te stoppen. Een paar jaar later verruilde ik het krabbelen van stokpoppetjes voor het natekenen van wat ik mijn oudere zussen had zien tekenen. Blijkbaar was mijn moeder daarvan onder de indruk, want ze stuurde me naar een tekenen- en schildercursus en ik had mijn eerste expositie toen ik elf jaar oud was.

Tijdens de eerste jaren van de middelbare school maakte mijn zus mijn tekenopdrachten voor Beeldende Vorming, waarschijnlijk omdat ik maar matig geïnteresseerd was in tekenen en omdat ik weinig waardering had voor mijn talent. Daar kwam verandering in toen ik Elfwood ontdekte, een internet galerie voor fantasy en science fiction tekeningen. Ik was zestien toen ik de juiste motivatie vond om mijn tekentalent te ontwikkelen: een groot publiek en toegang tot constructief commentaar. Via het internet heb ik veel tekenaars leren kennen en heb ik verschillende websites voor tekenaars bezocht, die voor de nodige inspiratie en impact zorgden. Door de jaren heen heb ik mij door verschillende dingen laten beïnvloeden, maar fantasy tekeningen en Europese en Amerikaanse strips zijn altijd een constante factor gebleven.

Na de middelbare school ben ik biologie gaan studeren, omdat ik van mijn vader maar "een echt vak" moest gaan leren. De kunstacademie was onbespreekbaar, maar daar had ik eigenlijk ook geen interesse in. Op mijn twintigste kreeg ik de kans om een aantal schilderijen tentoon te stellen tijdens een expositie van Your Own gallery. Vergeleken met het werk van de andere kunstenaars, vond ik dat mijn schilderijen maar middelmatig waren. Helaas zorgden een drukke studie en algehele luiheid ervoor dat ik dat ik mijn vaardigheden niet verder ontwikkelde. Dat veranderde pas toen ik begin 2006 mijn diensten aanbood als illustrator aan Pure Fantasy, een Nederlands tijdschrift voor fantasy, science fiction en horror verhalen. Dit bleek een goede motivatie te leveren om de grenzen van mijn kunnen op te zoeken en ze te verleggen. Daarnaast had ik ook een goede schop onder mijn achterste nodig om het tekenen weer op te pakken.

Tegenwoordig heb ik het druk om nog voor het einde van het jaar af te studeren, maar ondertussen probeer ik zo veel mogelijk te tekenen en te schilderen.

Last update: July the 13th 2006