home comics art ABJD commissions
bio FAQ links Contact
archief

Cast

Stok
Een verstandige vrouw met een no-nonsense houding en de partner van Hark. Soms is ze iets te praktisch.

Stok
A sensible woman with a matter-of-fact personality and the partner of Hark. She can be a bit too practical at times.

Hark
Een vriendelijke man die het beste maakt van het leven ook al raakt hij er soms van in de war. Hij is de partner van Stok.

Hark
A kind man who enjoys the things life has to offer even when it confuses him at times. He's Stok's partner.

Lex
Een goede vriend van Stok. Hij is zelfverzekerd en zet graag zijn beste beentje voor.

Lex
A good friend of Stok. Hes self-confident and likes to present himself as best as possible.

Oma Roos
Een kranige oude dame die haar ongezouten mening niet onder stoelen en banken steekt. Ze heeft veel mee gemaakt, maar nu heeft ze besloten haar laatste dagen bij Stok en Hark te slijten.

Grandma Rose
A tough old lady who makes no secret of her opinion. Shes gone through a lot, but has decided to spend her last days in the company of Stok and Hark.

Louche verkoper
Een vreemde man in het park die bedenkelijke koopjes aanbiedt.

Shady salesman
A strange man in the park offering questionable sales.

Last update: August the 10th 2006