home comics art ABJD commissions
bio FAQ links Contact
commissioned art digital art oekaki art paintings sketches other art

previous image back to commissioned art next image

English description:
This image was commissioned by Xtrack 2005 to be part of promotional material and the cover of the program booklet for a symposium about ageing.
Photoshop 5.5. Finished in 2005.

Nederlandse beschrijving:
Deze afbeelding is gemaakt in opdracht van Xtrack 2005 en is gebruikt als onderdeel van promotiemateriaal en de voorkant van het programmaboekje voor een symposium over veroudering.
Photoshop 5.5. Gemaakt in 2005.